บ้านปาย-ฟ้า ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปาย ประมาณ 6ก.ม. ท่านสามารถเดินทางมายังบ้านปาย-ฟได้หลายเส้นทาง ดังนี้